ministerie

Aurilië is een constitutionele monarchie. Dit wilt zeggen dat de kroon zijn macht verdeelt onder ministers. Aurilië beschikt over 4 ministerie's.

Het 1e ministerie is het ministerie van binnenlandse zaken. Zij regelt het geburen binnen Aurilië.

Het 2e ministerie is het ministerie van financiën. Zij zorgt er voor dat de begroting op tijd klaar is en klopt. De minister van financiën is tevens ook voorzitter van de Nationale Bank gedurende zijn ambtstermijn.

Het 3e ministerie is het ministerie van diplomatie en buitenlandse zaken. Zij zorgt er voor dat de politieke contracten met andere landen goed wordt onderhouden. Ze zorgt er tevens ook voor dat onze ambassadeurs hun werk kunnen uitvoeren zoals het hoort.

Het 4e ministerie is het ministerie van justitie. Zij zorgt dat recht op een correcte manier kan gesproken worden en dat de regels worden nageleefd zoals ze in de grondwet opgeschreven staan.

Defensie is een buitenbeentje, het wordt niet geleid door een minister maar door de president-generaal van het leger. Hij is de vertegenwoordiger van Z.M. de koning binnen defensie op het hoogste niveau. Hij beslist wat er gebeurt met het budget van defensie, in samenspraak met Z.M. de koning.