2e ministerraad

22-01-2017

Op 22-01-2017 werd onze tweede ministerraad gehouden. Ook deze keer was het een daverend succes, de details leest u hieronder.

Agendapunten van de vorigeministerraad

Het is van essensieel belang dat de beslissinen van de vorige ministerraad niet worden vergeten. Daarom werden ze deze ministerraad verder besloten en afgesloten.
Eerst en vooral werdt opnieuw gestemd over de regering. De premier-elect die op dat moment nog steeds stand had gehouden met de tijdelijke regering stelde zich kandidaat voor zijn 4-jaars ambstermijn. Na een unanieme stemming werd de premier verkozen en stelde zijn regering samen. 


Na de acceptatie van Z.M. kroonprins Rafaël I van Aurilië werd de regering ingezworen en geïnstaleerd.
Het volgende wat te doen stond was de grondwet goedkeuren. De grondwet haalde alle stemmen binnen en werd geaccepteerd als de eerste grondwet van Aurilië. De grondwet kunt u raadplegen op de webpagina van deze website: www.https://aurilie.webnode.be/grondwet/ 
Vervolgens werd de beroting nog eens herbesproken er werd er een besparing doorgevoerd van bijna 40% een enorme presatie. Na dat de Inkomsten werden besproken is er vastgesteld dat de volledige begroting kan worden uigevoerd binnen dit jaar.

Nieuwe agendapunten

Er werden ook enkele nieuwe punten besproken tijdens de ministerraad, een overzicht vindt u hieronder.

Als eerste punt werd de Koninklijke Commisie opgericht, zij zullen zicht bezighouden met alles wat met het koningshuis temaken heeft: adelstitels, de civile lijst, staatsbezoeken, hofleveranciers,...
Voor het laatste, nl. hofleveranciers werden de voorwaarden goedgekeurd.  Ook werden de eerste adelstitels verleend. Zoals de traditie het wil werden de leden van de federale regering benoemt tot de politieke adel. Namelijk Markies van Aurilië.
Op de ministerraad werd besloten dat we dipomatieke betrekking gingen zoeken tot andere micronatie's. De micronatie Flandrensis genoot de voorkeur. Het is nu wachten Z.M. de toestemming geeft om de procedure op te starten.
Omdat de federale regering personeelstekort heeft is de besissing gevallen om vacatures te lanceren. De vacatures worden monenteel opgemaakt en zullen binnenkort worden gepubliceert op de staatswebsite.

Vervolgens liep de vergadering op zijn einde en werd deze afgesloten. 
Nu we een vaste regering hebben zullen beslissingen vrij snel kunnen worden gemaakt. Hopelijk zorgt het voor grote stabilitiet.